Vlastníkom internetovej stránky je: David Anthony Nix.

Poskytovateľ služieb je:

David Anthony Nix – David’s English Language School
Račianska 102
83154 Bratislava
(*súkromná adresa)

Email: DavidsEnglishBratislava@gmail.com

Dozorný orgán pre Bratislavský kraj:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Kontakt: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Bankové spojenie:

David Anthony Nix – Davids English Language School
Banka: Tatrabanka (1100)
Číslo účtu: 2624834854
IBAN: SK65 1100 0000 0026 2483 4854

GDPR

Zodpovedná osoba: David Anthony Nix

Ukladáme/používame

IP adresu počítača – proti zneužitiu webových stránok

Sledovanie štatistík, napríklad Google Analytics (https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/sk/)

Ochrana a spracovanie osobnýchch údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba David Anthony Nix – David’s English Language School, so sídlom Racianska 102, IČO: 43499392 (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

IP adresu počítača

IP adresu počítača je nutné spracovať za účelom na ochranu pred zneužitím webových stránok.

Spracovanie osobných údajov
Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad … zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
Poskytovateľ webhostingu – www.easyname.com.
Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva. Napriklad Google.com.
…….

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

  • Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právovziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.